Združenie obcí - Regionálne centrum samosprávy v Nitre

Združenie obcí - Regionálne centrum samosprávy v Nitre

Farská 7
94901 Nitra
IČO: 34006656

Informácie o inštitúcii Združenie obcí - Regionálne centrum samosprávy v Nitre

 

Postavenie

Združenie obcí - Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy Nitra je vzdelávacou inštitúciou s právnou subjektivitou. Od svojho vzniku 1.12.1993 poskytuje pre samosprávu informačno-vzdelávací a poradenský servis.

 

Orgány RVC

Konferencia členských obcí – je najvyšším orgánom. Zvoláva ju predseda Regionálnej rady spravidla raz za 2 roky.
Regionálna rada – je najvyšším výkonným orgánom.

Kontrolná a revízna komisia. Má troch členov.
Riaditeľ RVC je štatutárnym orgánom v majetkovo-právnych a pracovných vzťahoch.

 

Členská základňa

Riadnym členom sa môže stať každé mesto alebo obec v Slovenskej republike, v ktorom boli zvolené samosprávne orgány.

Členstvo je založené v súlade so Stanovami RVC na základe ročných členských príspevkov. Realizuje sa akceptom obsahu Stanov, prihláškou a úhradou stanoveného ročného poplatku.

Registrujeme celkom 522 riadnych členov v štruktúre 348 obcí a miest, 160 škôl, školských zariadení a 14 inštitúcií.

 

Aktuálna výška členských poplatkov na rok 2012

I. školy všetkých typov, kultúrne inštitúcie 116 €
II. obec do 1 000 obyvateľov 116 €
III. obec od 1 001 – 2 000 obyvateľov 189 €
IV. obec od 2 001 – 3 000 obyvateľov 222 €
V. obec od 3 001 – 4 000 obyvateľov 272 €
VI. obec od 4 001 – 5 000 obyvateľov 322 €
VII. obec od 5 000 obyvateľov počet obyvateľov x 0,085 €

Nečlen

Pre nečlenov RVC Nitra sú platby osobitne kalkulované, tak na jednodenné, ako aj na viacdenné podujatia.

 

Jednodenné podujatie pre nečlenov vo veľkej sále MsÚ = 32 € / osoba

S kým môžete prísť do kontaktu?

Ing. Monika Bokorová - riaditeľka RVC

Ing. Ivan Koprda - manažér pre vzdelávanie

Kde nás nájdete?

Zobrazit